O oddziale

Oddział ma w pełni wyposażonych 16 stanowisk intensywnej terapii.

Intensywnie leczymy najciężej chorych hospitalizowanych w innych oddziałach Szpitala.

Stosowane w leczeniu są wysokospecjalistyczne techniki medyczne, m.in.

  • terapia V-V ECMO
  • ciągłe dializy nerkowe
  • wentylacja płuc respiratorami
  • bronchofiberoskopie
  • pomiary hemodynamiki krążenia
  • pomiary ciśnienia śródczaszkowego
  • dializy wątrobowe
  • plazmaferezy
  • diagnostyka rtg i usg
  • ciągłe monitorowanie stanu zdrowia pacjentów.

Przy pomocy specjalistycznej aparatury podtrzymywane są i monitorowane czynności życiowe u najciężej chorych pacjentów. Proces leczenia obejmuje m.in. chorych z niewydolnością wątroby zarówno przed jak i po przeszczepie wątroby, leczenie chorych po zabiegach transplantacji nerek, po operacjach chirurgii wątroby i trzustki, chirurgii naczyniowej i ogólnej, neurochirurgii, urologii, laryngologii, okulistyki.

Oddział przyjmuje do leczenia chorych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pozostałych Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego, przyjmowani są także pacjenci ze szpitalnych oddziałów intensywnej terapii z województwa zachodniopomorskiego oraz z kraju.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie lekarzy specjalistów intensywnej terapii i anestezjologii oraz na prowadzenie działalności transplantacyjnej.

Lekarze naszego oddziału wykonują wszystkie rodzaje znieczuleń dla potrzeb pacjentów innych Oddziałów szpitala, a przede wszystkim znieczulenia do wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych, jak transplantacje wątrób, transplantacje nerek, zabiegi kardiologii inwazyjnej dorosłych, zabiegi neurochirurgiczne, zabiegi chirurgii naczyniowej, zabiegi chirurgii wątroby i trzustki, zabiegi wewnątrznaczyniowe, zabiegi endoskopowe.

Personel Oddziału aktywnie i systematycznie podwyższa kwalifikacje zawodowe i naukowe. Wielokrotnie byliśmy nagradzani za dokonania medyczne i organizacyjne. Czynnie uczestniczymy w uzyskaniu certyfikatów jakości między innymi Szpital bez bólu, certyfikaty Centrum Monitorowania Jakości, Certyfikat ISO. Lekarze i pielęgniarki naszego Oddziału mają zapewniony w Oddziale cykl szkoleń i staży wymaganych do uzyskania specjalizacji.

Zespół interwencyjny z naszego oddziału bierze udział w resuscytacjach, konsultacjach, kwalifikacji chorych do leczenia w OIT ,zakładaniu dojść centralnych i dojść dializacyjnych, wykonuje znieczulenia w trybie pilnym.

Oddział znajduje się w budynku "M" przy ulicy Arkońskiej.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij