Kontakt

PUNKT PRZYJĘĆ ODDZIAŁU KARDIOLOGII I KARDIOLOGII INWAZYJNEJ:

REJESTRACJA - 91 813 91 01

FAX - 91 813 91 00

GABINET LEKARSKI - 91 813 95 95

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Marzena Hewelt
specjalista medycyny ratunkowej
tel. 91 813 92 77

DYŻURKA PIELĘGNIAREK - 91 813 95 93

ODDZIAŁ KARDIOLOGII I KARDIOLOGII INWAZYJNEJ:

SEKRETARIAT
tel. 91 813 91 50
fax. 91 813 91 09

ORDYNATOR
dr n. med. Robert Józwa
specjalista kardiolog
tel. 91 813 91 60

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Wiesława Szadziuk
specjalista organizacji i zarządzania
specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
tel. 91 813 91 52

II piętro

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 91 23

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 91 17, 91 813 91 55, 91 813 91 15

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
tel. 91 813 91 27

 

III piętro

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 91 59, 91 813 91 13

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 91 53

 

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI, ELEKTROTERAPII, ELEKTROFIZJOLOGII
tel. 91 813 91 58

KIEROWNIK:
dr n. med. Robert Józwa
specjalista kardiolog
tel. 91 813 91 58

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Małgorzata Odziemczyk
specjalista pilęgniarstwa ratunkowego
tel. 91 813 91 56

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA ODDZIAŁU KARDIOLOGII I KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

KIEROWNIK
dr n. med. Barbara Larysz
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
tel. 91 813 91 14

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Wioletta Trejman
tel. 91 813 91 62

REJESTRACJA
tel. 91 813 91 62
Pracownia UKG tel. 91 813 91 14
Pracownia holtera i prób wysiłkowych tel. 91 813 91

ODDZIAŁ INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

SEKRETARIAT
tel. 91 813 91 10

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 91 26

ORDYNATOR
dr n. med. Robert Józwa
specjalista kardiolog
tel. 91 813 91 60

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Elżbieta Gracz
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
tel. 91 813 91 12

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 91 25

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij