O oddziale

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii specjalizuje się w leczeniu cukrzycy i jej powikłań, a stosowane metody odpowiadają najwyższym standardom krajowych i zagranicznych Towarzystw Diabetologicznych. Bardzo dobre wyniki w działalności medycznej są możliwe dzięki wysokiej klasy specjalistom i personelowi pielęgniarskiemu oraz wdrażaniu nowoczesnych metod leczenia cukrzycy.

Integralną częścią Oddziału jest Poradnia Diabetologiczna im. dr Marka Toczkowskiego. Do dyspozycji pacjentów są trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy z Poradnią stopy cukrzycowej oraz gabinet edukacyjny wyposażony w sprzęt audiowizualny.

Pracujący w Oddziale lekarze przejawiają dużą aktywność uczestnicząc w zjazdach towarzystw naukowych. Liczne doświadczenia zebrane w kontaktach z pacjentami są przedmiotem dyskusji i rozpraw na forum Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zorganizowana na szeroką skalę edukacja wśród chorych i ich rodzin potwierdza celowość wielokierunkowych działań podejmowanych w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z tą coraz powszechniejszą chorobą. Wysokie oceny przynosi też ciągle doskonalona współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Na szczególną uwagę zasługuje działalność dr n. med. Jarosława Ogonowskiego, który prowadzi Poradnię dla kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę, dla kobiet w ciąży ze stwierdzoną cukrzycą oraz dla kobiet chorych na cukrzycę i planujących macierzyństwo.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii prowadzi również w pełnym zakresie diagnostykę i leczenie schorzeń internistycznych, posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych.

Na oddziale funkcjonuje Pododdział Endokrynologii, który prowadzi wysokospecjalistyczne procedury medyczne w zakresie:

 • diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych
 • diagnozowania i leczenia schorzeń endokrynologicznych /podwzgórza i przysadki mózgowej, tarczycy,
  przytarczyc, trzustki, nadnerczy, gruczołów płciowych /
 • diagnostyki i leczenia chorób przemiany materii, m.in. cukrzycy, otyłości, zaburzeń gospodarki tłuszczowej
 • konsultacje internistyczne, endokrynologiczne, diabetologiczne i hematologiczne, także z zakresu medycyny
  pracy dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • wykonywanie dynamicznych testów hormonalnych
 • punkcje jamy opłucnowej, otrzewnowej, punkcje aspiracyjne i trepanobiopsje szpiku kostnego, biopsje
  wątroby
 • badania spirometryczne.

 

IIIC Regulamin Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii .docx 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij