O oddziale

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych hospitalizuje dorosłych chorych z neuroinfekcjami, klasycznymi chorobami zakaźnymi, chorobami odkleszczowymi i chorobami przywlekanymi z tropiku.

Jest wiodącym ośrodkiem krajowym zajmującym się chorymi zakażonymi HIV i pełnoobjawowym AIDS.

Oddział dysponuje 34 łóżkami w salach jedno,-dwu,- i trzyosobowych zlokalizowanych na parterze i piętrze budynku J. Chorymi zajmuje się wysoko wykwalifikowany personel medyczny lekarski i pielęgniarski.

Większość hospitalizowanych jest przyjmowana w trybie ostrym, dyżurowym. Powodem takich przyjęć są nagłe zachorowania na choroby infekcyjne, wymagające szybkiej interwencji. Należą do nich zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, inwazyjna choroba meningokokowa, inwazyjna choroba pneumokokowa, ciężkie zakażenia paciorkowcowe, choroby zakaźne gorączkowe występujące epidemicznie takie jak grypa, odra, zatrucia pokarmowe. Z chorób tropikalnych najczęściej leczymy malarię, zdarzają się przypadki pełzakowicy, dengi, zakażeń wirusem Zika. Choroby odkleszczowe obejmują boreliozę, kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, riketsjozy, anaplazmozę, sporadycznie tularemię.

W oddziale są również diagnozowani i leczeni chorzy przyjmowani planowo z chorobami przewlekłymi takimi jak borelioza czy bąblowica.
Tak szerokie spektrum chorób wymaga wysokospecjalistycznego i nowoczesnego zaplecza diagnostycznego (badania serologiczne, molekularne) , zapewnianego przez pracownie i laboratoria szpitala, zakład diagnostyki obrazowej, laboratorium kliniczne.

W leczeniu chorób zakaźnych kierujemy się najwyższymi standardami terapeutycznymi polskimi i światowymi uaktualnianymi na bieżąco.
Do Oddziału należy również Izba Przyjęć Zakaźna, o kompetencjach SOR, gdzie kwalifikuje się chorych do hospitalizacji i udziela porad w przypadku odmowy przyjęcia do oddziału. Do zadań IP należy również postępowanie poekspozycyjne w zakresie HIV, HBV, HCV w sytuacjach narażenia na krew i inny materiał biologiczny potencjalnie zakaźny.

Kontynuację leczenia ambulatoryjnego chorych z przewlekłymi chorobami zakaźnymi zapewniają poradnie: Poradnia Chorób Zakaźnych i Odzwierzęcych, Nabytych Niedoborów Immunologicznych oraz Poradnia Profilaktyki Wścieklizny , ta ostatnia działa przy Izbie Przyjęć Zakaźnej.

Lekarze oddziału konsultują chorych tutejszego Szpitala jak również z innych placówek Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.
Poza działalnością leczniczą Oddział szkoli przyszłych internistów i lekarzy rodzinnych z zakresu chorób zakaźnych w ramach stażu cząstkowego w poszczególnych specjalizacjach.


Na bazie Oddziału działa Klinika Chorób Zakaźnych PUM; część lekarzy Oddziału jest zatrudniona w PUM zajmując się działalnością naukową i dydaktyczną - pod ich nadzorem studenci medycyny moją możliwość zapoznania się z chorobami zakaźnymi, ich diagnostyką i leczeniem.

IV A Regulamin Oddział Chorób Zakaźnych.docx

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij