O oddziale

Wykaz procedur w oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii:

 • następstwa urazów czaszkowo-mózgowych i kręgosłupowo-rdzeniowych
 • krwiaki wewnątrzczaszkowe i wewnątrzkanałowe
 • odbarczenia pourazowego obrzęku mózgu i rdzenia
 • stabilizacja złamań kręgosłupa
 • stabilizacja złamań kręgu obrotowego
 • plastyka ubytku czaszki

Neuroonkologia

 • resekcje glejaków mózgu z użyciem neuronawigacji i fluorescencji
 • operacje przerzutów nowotworowych CUN
 • operacje przezklinowe guzów przysadki mózgowej (klasyczne i endoskopowe)
 • operacje guzów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz nerwów rdzeniowych (w razie potrzeby ze stabilizacją kręgosłupa)
 • operacje nerwiaków nerwów czaszkowych
 • operacje oponiaków
 • operacje guzów podstawy mózgu i podstawy czaszki
 • biopsje stereotaktyczne z użyciem ramy lub nawigacyjne

Choroby naczyniowe CUN

 • leczenie udarów mózgu metodą trombektomii mechanicznej
 • klipsowanie tętniaków wewnątrzczaszkowych
 • resekcja naczyników mózgu
 • endowaskularne embolizacje tętniaków mózgu, także z wykorzystaniem remodelingu
 • implantacje stentów wewnątrzczaszkowych typu Flow-diverter
 • embolizacje endowaskularne naczyniaków i przetok wewnątrzczaszkowych oraz kanału kręgowego


Procedury medyczne w leczeniu bólu

 • Blokady sterydowe zewnątrzoponowe pod kontrolą fluoroskopii
 • Blokady sterydowe zewnątrzoponowe pod kontrolą tomografii komputerowej
 • Blokady sterydowe okołokorzeniowe przy otworze międzykręgowym pod kontrolą fluoroskopii
 • Blokady sterydowe gałęzi grzbietowych nerwów rdzeniowych pod kontrolą fluoroskopii
 • Blokady sterydowe gałęzi grzbietowych nerwów rdzeniowych pod kontrolą tomografii komputerowej
 • Blokady alkoholowe stawów międzykręgowych kręgosłupa pod kontrolą fluoroskopii
 • Blokady alkoholowe stawów międzykręgowych kręgosłupa pod kontrolą tomografii komputerowej
 • Kifoplastyka złamanych trzonów kręgów pod kontrolą fluoroskopii
 • Wertebroplastyka złamanych trzonów kregów pod kontrolą fluoroskopii
 • Neurostymulacja rdzenia kręgowego bezprzewodowa/przewodowa
 • Neurostymulacja nerwów obwodowych bezprzewodowa/przewodowa
 • Neurostymualcja zwojów rdzeniowych bezprzewodowa/przewodowa
 • Mikrodyscektomia
 • Dyscektomia
 • Facetektomia
 • Foraminotomia
 • Laminektomia
 • Hemilaminektomia
 • Korpektomia
 • Osteotomia
 • Stabilizacja kręgów z dostępu przedniego
 • Stabilizacja kręgów z dostępu tylnego
 • Stabilizacja kręgów z dostępu bocznego
 • Stabilizacja potyliczno-szyjna
 • Głęboka stymulacja mózgu
 • Gliceroliza zwoju Gassera
 • Rhizotomia
 • DREZ-otomia
 • Mikrochirurgiczne odbarczenie konfliktu naczyniowo-nerwowego
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij