O Oddziale

Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii z Poradnią Onkologiczną i Punktem Podawania Cytostatyków prowadzi wielokierunkową diagnostykę i leczenie systemowe nowotworów złośliwych. W szczególności nowotworów wątroby, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, nowotworów neuroendokrynnych, nowotworów urologicznych. 

Oddział wyposażony jest w 14 łóżek stacjonarnych oraz 10 nowoczesnych foteli onkologicznych. W ramach umowy z NFZ prowadzone są hospitalizacje całodobowe oraz dzienne. Prowadzimy chemioterapię zarówno w ramach hospitalizacji jednodniowej, jak i wielodniowej.
W oddziale są prowadzone badania kliniczne.

Raz w tygodniu odbywają się konsylia onkologiczne.

W Oddziale Chorób Wewnętrznych i Onkologii przeprowadzamy pełną diagnostykę pacjentów w oparciu o bazę diagnostyczną szpitala SPWSZ:

 • Badania endoskopowe (kolonoskopia, gastroskopia, bronchoskopia, ECPW)
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Badania USG i konwencjonalne RTG (cyfrowe aparaty rentgenowskie)
 • Badanie USG serca (echokardiografia)

Diagnostyka histologiczna i cytologiczna:

 • badania biopsyjne pod kontrolą USG lub KT
 • badania cytologiczne
 • badania histopatologiczne
 • badania immunohistochemiczne
 • badania receptorów hormonalnych, HER2-neu (włącznie z amplifikacją genu metodą CISH).

Badania laboratoryjne:

 • pełen profil diagnostyki morfologicznej i biochemicznej z krwi i wszystkich dostępnych płynów ustrojowych
 • pełen panel oznaczeń markerów nowotworowych
 • badania mikrobiologiczne i mikologiczne
 • badania genetyczne .

Dodatkowo współpracujemy z Pracownią Mammograficzną, Zakładem Radioizotopów oraz Pracownią PET.
Jednostka realizuję diagnostykę i terapię onkologiczna w ramach DILO.

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI jest przeszkolony w zakresie podawania cytostatyków. Większość pielęgniarek posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Pielęgniarki podlegają ciągłym szkoleniom zawodowym pozwalającym utrzymać wysoki poziom opieki nad pacjentami.

 V Regulamin Oddziału Chorób Wewnętrznych i Onkologii.docx

 

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij