O oddziale

GERIATRIA CZYLI MEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO ZAJMUJE SIĘ DIAGNOSTYKĄ I PROCESEM LECZENIA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 60-TY ROK ŻYCIA.

Pacjent geriatryczny zgodnie z def. WHO to taki pacjent, który osiągnął przynajmniej 60 lat, skierowany został do geriatry. Zazwyczaj jest to pacjent w późnej starości z wielochorobowością typową dla wieku starszego, u którego z racji wieku lub współistniejących chorób pojawia się ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu.

Pacjent w oddziale poddawany jest badaniu i leczeniu, jednym z podstawowych badań wykonywanych w oddziale jest COG- Całkowita Ocena Geriatryczna czyli wielowymiarowy, interdyscyplinarny proces diagnostyczny służący poprawie precyzji diagnostycznej, identyfikacji problemów zdrowotnych i planowaniu opieki.

PACJENCI HOSPITALIZOWANI W ODDZIALE GERIATRII I PRZEWLEKLE CHORYCH LECZĄ SIĘ Z POWODU WIELU WSPÓŁISTNIEJĄCYCH CHORÓB, ZARÓWNO TYCH KTÓRE PRZEBIEGAJĄ ODMIENNIE I NIETYPOWO DLA PRAW STAŻENIA SIĘ JAK RÓWNIEŻ SCHORZEŃ TYPOWYCH DLA TEGO OKRESU(OTĘPIENIE,CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, UPADKI, ODLEŻYNY).

OPIEKĘ NAD PACJENTEM SPRAWUJE ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH LEKARZY, PIELĘGNIAREK, OPIEKUNÓW , REHABILITANTÓW , KOORDYNOWANYCH PRZEZ ORDYNATORA SPECJALISTĘ GERIATRII.NASZYM CELEM JEST PRZYWRÓCENIE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DOBREGO STANU FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO ORAZ JAK NAJDŁUŻSZE UTRZYMANIE TEGO STANU.

NACISK KŁADZIEMY NA POPRAWĘ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ UMOŻLIWIAJĄCĄ JAK NAJDŁUŻSZĄ SAMODZIELNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ STARSZEGO PACJENTA W ZAKRESIE SAMOOBSŁUGI ORAZ OPÓŹNIENIE OKRESU POJAWIENIA SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB TEŻ POGŁĘBIENIE ISTNIEJACEJ.
ZREDUKOWANIE ILOŚCI PRZYJMOWANYCH LEKÓW ,EDUKUJEMY PACJENTÓW, WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI ODDZIAŁAMI NASZEGO SZPITALA.
W NASZYCH DZIAŁANIACH DĄŻYMY DO WYDŁUŻENIA I ULEPSZENIA KOMFORTU ŻYCIA .

POSIADANY SPRZĘT:

 • GLUKOMETR
 • DEFIBRYLATOR
 • KARDIOMONITORY,
 • PULSOKSYMETRY
 • APARATY DO WYKONANIA HOLTERÓW EKG I RR
 • POMPY INFUZYJNE,
 • APARAT EKG,
 • WAGI KRZESEŁKOWE ,
 • SKANER NACZYŃ KRWIONOŚNYCH,
 • PLATFORMA STABILOMETRYCZNA,
 • ROTORY REHABILITACYJNE
 • PIONIZATOR

ORAZ INNY POTRZEBNY DO OPIEKI SPRZĘT: WÓZKI INWALIDZKIE, CHODZIKI, BALKONIKI, KULE, MATERACE P/ODLEZYNOWE, FOTEL KĄPIELOWY, PODNOŚNIK

WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI ODDZIAŁAMI W SZPITALU SPWSZ.

XV Regulamin Oddział Geriatrii.docx
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij