O Oddziale

Oddział świadczy kompleksowe leczenie wszystkich chorób układu oddechowego, w tym kompleksową diagnostykę raka płuca. Prowadzony jest pełen panel badań endoskopowych (bronchoskopia, bronchofiberoskopia, EBUS, BAL i inne) oraz biopsja guzów płuca i guzów przerzutowych raka płuca np. w narządach jamy brzusznej, czy węzłach chłonnych.


W ramach swojego profilu oddział zajmuje się diagnostyką chorób śródmiąższowych prowadząc, jako jedyny w województwie, program lekowy : leczenie idiopatycznego włóknienia płuc.

Ściśle współpracuje z Kliniką Kardiologii PUM w zakresie diagnostyki nadciśnienia płucnego i diagnostyki sarkoidozy serca. W wydzielonym odcinku ftyzjatrycznym diagnozuje i leczy gruźlicę zarówno płuc jak i innych narządów. W oddziale diagnozuje się także inne Mykobakteriozy (choroby spowodowane przez prątki niegruźlicze).

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij