Zamówienia - zakończone

EP/220/23/2020
EP/220/23/2020, pn. Budowa wraz z zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
EP/220/87/2020
EP/220/87/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy pomieszczeń oraz rozbudowy budynków w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/86/2020
EP/220/86/2020 Dostawa materiałów ogólnobudowlanych - lokalizacja ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/62/2020
EP/220/62/2020 Konserwacja i serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/28/2020
EP/220/28/2020 Serwis, konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii systemu poczty pneumatycznej w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/77/2020
EP/220/77/2020 Konserwacja i serwis instalacji pożarowych w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/101/2020
EP/220/101/2020 - dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/85/2020
EP/220/85/2020 - Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11)
Czytaj całość »
EP/220/82/2020
EP/220/82/2020 - Dostawa oprzyrzadowania do platformy elektrochirurgicznej FORCE TRIAD dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/73/2020
EP/220/73/2020 Dostawa systemu implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/72/2020
EP/220/72/2020 - Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/64/2020
EP/220/64/2020 - Dostawa odzieży ochronnej, obuwia operacyjnego i obuwia ochronnego dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/63/2020
EP/220/63/2020 Dostawa sprzętu medycznego: Aparat RTG z ramieniem „C” w ramach w ramach programu polityki zdrowotnej pn. : „ Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 - 2020”
Czytaj całość »
EP/220/54/2020
EP/220/54/2020 - Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/49/2020
EP/220/49/2020 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych, opakowań i dzierżawa autoczytnika do sterylizacji dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/46/2020
EP/220/46/2020 Dostawa diatermii chirurgicznej dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/22/2020
EP/220/22/2020, pn. Przebudowa części pomieszczeń w budynku apteki w SPWSZ w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 4 w granicach działki 3/38 z obrębu 2036 na potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego
Czytaj całość »
EP/220/15/2020
EP/220/15/2020, pn. Świadczenie usług w zakresie transportu osób dializowanych w Stacji Dializ dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/25/2020
EP/220/25/2020 - Dostawa roztworów do dializ dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/29/2020
EP/220/29/2020 - Dostawa różnych produktów leczniczych (Meprolizumabum - program lekowy) dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij