O Oddziale

W Oddziale hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, a także z zaburzeniami rytmu serca i zaostrzeniem choroby wieńcowej wymagający monitorowania oraz szybkiej diagnostyki kardiologicznej przed kwalifikacją do leczenia zabiegowego.

Oddział dysponuje pracownią wykonującą próby wysiłkowe i badania EKG metodą Holtera oraz pomiary wartości ciśnienia tętniczego metodą Holtera / monitorowanie całodobowe / i badania echokardiograficzne serca. W Oddziale może jednorazowo przebywać 32 pacjentów, w tym sześcioro wymagających intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Doświadczony zespół lekarzy specjalistów i pielęgniarek gwarantuje zaopatrzenie medyczne i opiekę na wysokim poziomie. 

Procedury realizowane w oddziale:

  1. Torakocenteza
  2. Paracenteza
  3. Nakłucie mostka z aspiracja szpiku
  4. Gastroskopia z pobraniem wycinków do badania histo-patologicznego i wykonaniem testu urazowego
  5. Kolonoskopia z pobraniem materiału do badania histo-patologicznego
  6. Kolonoskopia z polipektomią
  7. Elektrokardiografia przezklatkowa
  8. Elektrokardiografia przezprzełykowa
  9. Kardiowersja elektryczna
  10. Czasowa, zewnętrzna stymulacja elektryczna serca
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij