O oddziale

W Oddziałach wykonywane są:

  • diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej oraz zawałów serca metodami inwazyjnymi (koronarografia, PTCA i stentowanie naczyń wieńcowych serca)
  • leczenie zaburzeń rytmu metodami ablacji (prądem RF i krioablacja)
  • bezoperacyjne zamykanie ubytków przedsionkowych i otworów owalnych
  • cewnikowania serca
  • wszczepianie stymulatorów i defibrylatorów serca oraz ich kontrola
  • leczenie niewydolności serca
  • badania ultrasonograficzne serca (klasyczne, przezprzełykowe)
  • testy obciążeniowe z wykorzystaniem Dobutaminy
  • badania EKG metodą Holtera i próby wysiłkowe na bieżni
  • rehabilitacja kardiologiczna

W Oddziałach odbywają się konsultacje z udziałem wysokiej klasy kardiochirurgów, kwalifikujące do zabiegów kardiochirurgicznych, m.in. do pomostowania naczyń wieńcowych i operacji wad zastawkowych serca.

Oddziały posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii oraz stażów cząstkowych.

Oddziały są zlokalizowane w budynku „ D”.

  

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij