O oddziale

W Oddziałach wykonywane są:
- diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej oraz zawałów serca metodami inwazyjnymi (koronarografia, PTCA i stentowanie naczyń wieńcowych serca)
- leczenie zaburzeń rytmu metodami ablacji (prądem RF i krioablacja)
- bezoperacyjne zamykanie ubytków przedsionkowych i otworów owalnych
- cewnikowania serca
- wszczepianie stymulatorów i defibrylatorów serca oraz ich kontrola
- leczenie niewydolności serca
- badania ultrasonograficzne serca (klasyczne, przezprzełykowe)
- testy obciążeniowe z wykorzystaniem Dobutaminy
- badania EKG metodą Holtera i próby wysiłkowe na bieżni
- rehabilitacja kardiologiczna

W Oddziałach odbywają się konsultacje z udziałem wysokiej klasy kardiochirurgów, kwalifikujące do zabiegów kardiochirurgicznych, m.in. do pomostowania naczyń wieńcowych i operacji wad zastawkowych serca.
Oddziały posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii oraz stażów cząstkowych.
Oddziały są zlokalizowane w budynku „ D”.

  

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij