O oddziale

Oddział Okulistyki udziela świadczeń pacjentom ze schorzeniami narządu wzroku

Zakres wykonywanych świadczeń okulistycznych:

 1. Chirurgia zaćmy
  Fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki zwijalnej
  Fakoemulsyfikacja zaćmy podwichniętej z wszczepieniem soczewki
  Fakoemulsyfikacja zaćmy wikłającej ( pozapalnej, z zespołem PEX, wąską źrenicą, pourazowej, itp.)
  Zewnątrztorebkowe i wewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki
  Wszczep wtórny soczewki w oczach bezsoczewkowych
  Wszycie soczewki przeztwardówkowe
 2. Zabiegi wieloproceduralne
  Usunięcie zaćmy z operacją przeciwjaskrową
  Usunięcie zaćmy z witrektomią
 3. Operacje przeciwjaskrowe
  Trabekulektomia
  Trabekulektomia z zastosowaniem antymetabolitów
  Krioaplikacja ciała rzęskowego
  Implanty zastawkowe
 4. Operacje szklistkowo - siatkówkowe
  Witrektomia przez pars plana w odwarstwieniu siatkówki
  Witrektomia przez pars plana krwotokach doszklistkowych
  Usunięcie zwichniętej soczewki do komory szklistki
  Usunięcie ciała obcego z komory szklistki
  Usunięcie oleju z komory szklistki
  Chirurgia proliferacyjnych błon nasiatkówkowych i otworów w plamce
  Zewnątrzgałkowe operacje wpuklenia twardówki z implantem zewnątrzgałkowym
  Doszklistkowe podawanie leków.
 5. Operacje rogówki
  Przeszczepy drążące
  Naszycie błony owodniowej
 6. Chirurgia spojówki i powiek
  Operacje zmian nowotworowych powiek, spojówki
  Podwinięcie i odwinięcie powiek
  Rekonstrukcje pourazowe powiek
  Usuwanie skrzydlików

Oddział znajduje się na parterze budynku "B".

  

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij