O oddziale

Podstawowym zadaniem Oddziału jest leczenie, diagnostyka, pielęgnacja i edukacja pacjentów ze schorzeniami skóry i błon śluzowych, rozpoznawanie i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, diagnostyka alergologiczna, diagnostyka mykologiczna i histopatologiczna oraz zabiegi elektrochirurgiczne, krioterapia i fototerapia.

Oddział jest zlokalizowany w budynku „B” – I piętro.

Opiekę nad pacjentami Oddziału Dermatologii i Alergologii całodobowo pełnią pielęgniarki, natomiast nadzór lekarski sprawują dermatolodzy w godzinach 8.00 – 17.00 (pon. – pt.), a w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy w godzinach 8.30-10.30. W czasie pozostałym tj. w godz. 17.00 - 8.00 w dni powszednie, a w soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy między 10.30 a 8.30 nadzór lekarski pełni dyżurny internista i dyżurny pediatra.

ODDZIAŁ DERMATOLOGII udziela konsultacji chorym pozostałych Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego oraz ośrodkom rejonowym po podpisaniu umowy ze szpitalem na wykonywanie tego typu usług medycznych.

ODDZIAŁ hospitalizuje dzieci od momentu urodzenia, młodzież oraz dorosłych. ODDZIAŁ dysponuje bazą 20 łóżek, w tym trzema salami dla rodziców z dziećmi, osobnymi sanitariatami dla dzieci i dorosłych.

W szpitalu istnieje możliwość całodobowego przebywania rodziców z chorymi dziećmi. W miarę możliwości zespół udostępnia łózko lub fotel dla rodziców/opiekunów.

Pacjenci mają możliwość skorzystania z TV. W trakcie leczenia szpitalnego dzieci i młodzież kontynuują naukę pod opieką nauczycieli na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum.

Podczas leczenia szpitalnego pacjentom wykonuje się badania niezbędne do postawienia diagnozy dermatologicznej. Przy wypisie pacjent otrzymuje dwie karty informacyjne, recepty i dalsze zalecenia.

Istnieje możliwość kontynuacji leczenia w warunkach ambulatoryjnych w przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej (budynek B, I piętro, Rejestracja tel. 91 813 92 56).

W oddziale prowadzone są szkolenia specjalizacyjne dla sześciu rezydentów z dermatologii i wenerologii na bazie Oddziału, Poradni i Punktu Przyjęć Dermatologicznego, a także praktyki studenckie dla wydziałów: lekarskiego i nauk o zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

II Regulamin Oddział Dermatologii Dorośli.docx

 

II Regulamin Oddział Dermatologii Dzieci.docx

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij