O oddziale

Oddziały prowadzą pełną diagnostykę, leczenie, pielęgnację oraz rehabilitację ruchową i logopedyczną pacjentów ze wszystkimi schorzeniami neurologicznymi. Oddział Udarowy dysponuje czterema stanowiskami z kardiomonitorami, możliwością całodobowego badania EKG /Holter/, jak i podłączenia do respiratora.

Opiekę nad chorymi z udarem mózgowym sprawują lekarze specjaliści neurologii, kardiologii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej, anestezjologii. Oddział stanowi też bazę szkoleniową dla lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów.

W dyspozycji Oddziałów jest Pracownia EEG wykonująca badania elektroencefalograficzne.

Przy Oddziałach funkcjonują Poradnie Specjalistyczne. Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego zajmująca się leczeniem interferonem beta chorych ze stwardnieniem rozsianym oraz Poradnia Neurologiczna zajmująca się leczeniem toksyną otulinową chorych z dystoniami mięśniowymi lub połowiczym kurczem twarzy.

VIII Regulamin Oddział Neurologii.docx

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij