O oddziale

 • Diagnostyka i leczenie zakaźnych i niezakaźnych chorób wątroby u pacjentów powyżej 18 roku życia;
 • Kwalifikacja i leczenie w ramach programów lekowych NFZ: leczenie przewlekłego wzw typu B i C;
  i rybawiryną; leczenie przewlekłego wzw typu B, leczenie przewlekłego zakażenia HBV u osób po przeszczepach
  narządowych i otrzymujących rytuximab;
 • Kwalifikacja chorych do zabiegów przeszczepienia wątroby, hospitalizacja i leczenie chorych będących na liście
  oczekujących do przeszczepu wątroby, diagnostyka i leczenie powikłań w okresie >1 miesiąca od przeszczepienia wątroby;
 • Kwalifikacja chorych do innych zabiegów chirurgicznych w obrębie wątroby i dróg żółciowych;
 • Personel Oddziału wchodzi w skład Zespołu Transplantacyjnego, kierowanego przez dr n. med. Samira Zeaira (Oddział
  Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej).

Procedury medyczne:

 • biopsja wątroby
 • paracenteza
 • elastografia metodą fibroskanu
 • krwioupusty
 • nakłucie i drenaż opłucnej
 • punkcja lędźwiowa

ODDZIAŁ WSPÓŁPRACUJE z :

 • Kliniką Chorób Zakaźnych i Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych,
  kierowaną przez dr hab. n. med. Miłosza Parczewskiego;
 • Poradnią Hepatologiczną, ul. Broniewskiego 2;
 • Poradnią Transplantacyjną dla chorych po przeszczepieniu wątroby;
 • Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,
  kierowanym przez Ordynatora dr n. med. Samira Zeaira, Kierownika Zespołu Transplantacyjnego;
 • Pracownią Chirurgii Endoskopowej;
 • Oddziałem Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć / dializa wątrobowa MARS, prowadzenie
  potencjalnych biorców wątroby w bardzo ciężkim stanie ogólnym, prowadzenie chorych
  po przeszczepieniu wątroby, wymagających pobytu w tym oddziale;
 • Zakładem Anatomii Patologicznej;
 • Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

 

IV C Regulamin Oddział Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby.docx

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij