O oddziale

- Diagnostyka i leczenie zakaźnych i niezakaźnych chorób wątroby u pacjentów powyżej 18 roku życia;
- Kwalifikacja i leczenie w ramach programów lekowych NFZ: leczenie przewlekłego wzw typu B i C;
i rybawiryną; leczenie przewlekłego wzw typu B, leczenie przewlekłego zakażenia HBV u osób po przeszczepach
narządowych i otrzymujących rytuximab;
- Kwalifikacja chorych do zabiegów przeszczepienia wątroby, hospitalizacja i leczenie chorych będących na liście
oczekujących do przeszczepu wątroby, diagnostyka i leczenie powikłań w okresie >1 miesiąca od przeszczepienia wątroby;
- Kwalifikacja chorych do innych zabiegów chirurgicznych w obrębie wątroby i dróg żółciowych;
- Personel Oddziału wchodzi w skład Zespołu Transplantacyjnego, kierowanego przez dr n. med. Samira Zeaira (Oddział
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej).

Procedury medyczne:

- biopsja wątroby
- paracenteza
- elastografia metodą fibroskanu
- krwioupusty
- nakłucie i drenaż opłucnej
- punkcja lędźwiowa

ODDZIAŁ WSPÓŁPRACUJE z :
- Kliniką Chorób Zakaźnych i Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych,
kierowaną przez dr hab. n. med. Miłosza Parczewskiego;
- Poradnią Hepatologiczną, ul. Broniewskiego 2;
- Poradnią Transplantacyjną dla chorych po przeszczepieniu wątroby;
- Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,
kierowanym przez Ordynatora dr n. med. Samira Zeaira, Kierownika Zespołu Transplantacyjnego;
- Pracownią Chirurgii Endoskopowej;
- Oddziałem Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć / dializa wątrobowa MARS, prowadzenie
potencjalnych biorców wątroby w bardzo ciężkim stanie ogólnym, prowadzenie chorych
po przeszczepieniu wątroby, wymagających pobytu w tym oddziale;
- Zakładem Anatomii Patologicznej;
- Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

IV C Regulamin Oddział Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby.docx

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij