10
03.2022

Dializy / Діаліз – miejsca dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Drukuj
Personel stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że jest gotowy przyjąć około 10 pacjentów – uchodźców z Ukrainy – wymagających regularnego dializowania i zapewnić im pomoc medyczną w tym zakresie.

Potencjalnych pacjentów lub ich opiekunów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pielęgniarką oddziałową > Kazimiera Ćwiertnia - tel. 91 813 96 03.

Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek wraz ze stacją dializ zlokalizowane są w budynku „Z” na terenie szpitala przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

  • Kontakt do poradni nefrologicznej – pielęgniarka Anna Turowska – tel. 91 813 96 04.
  • Kontakt w sprawie hospitalizacji – sekretariat oddziału nefrologii – tel. 91 813 96 11.

Діаліз - місця для біженців війни з України

Співробітники діалізного центру Провінційної лікарні в Щецині інформують, що готові прийняти близько 10 пацієнтів – біженців з України, які потребують регулярного діалізу, та надати їм медичну допомогу з цього приводу.

Потенційні пацієнти або особи, які доглядають за ними, повинні заздалегідь зв’язатися з палатною медсестрою > Kazimiera Ćwiertnia - тел. 91 813 96 03.

Відділення нефрології та трансплантації нирки разом з діалізним центром розташовані в корпусі «Z» на території лікарні за адресою вул. Arkońska 4 у Щецині.

Звертатися до нефрологічної клініки - медсестра Anna Turowska - тел.91 813 96 04.

Контакти щодо госпіталізації - секретаріат нефрологічного відділення - тел.91 813 96 11.

« powrót
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij