03
01.2020

Mamy akredytację

Mamy akredytację
Drukuj

Nasz szpital otrzymał certyfikat Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. To potwierdzenie wysokich standardów opieki i świadczonych usług przy ul. Arkońskiej i ul. Sokołowskiego w Szczecinie. Otrzymaliśmy także Certyfikat w zakresie zarządzania jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, a wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli potwierdziły w pełni stosowane zasady leczenia bólu.


AKREDYTACJA

Szpital Wojewódzki otrzymał akredytację po raz trzeci, ale pierwszy raz jako skonsolidowany szpital
- w dwóch lokalizacjach: przy ul. Arkońskiej i przy ul. Sokołowskiego. Certyfikat przyznawany jest na podstawie oceny zespołu wizytatorów powoływanych przez Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia. To oni ocenili m. in. proces leczenia, bezpieczeństwo pacjentów, diagnostykę, epidemiologię, farmakoterapię, żywienie. Analizie poddany został także proces organizacji
i zarządzania placówką.

Narzędziem oceny akredytacyjnej są standardy, określone we współpracy z najważniejszymi organizacjami i towarzystwami medycznymi. Obowiązujący zestaw zawiera 221 standardów umieszczonych w 15 działach. Akredytacja przyznawana przez CMJ potwierdza spełnianie wysokich wymagań dot. świadczonych usług przez szpitale. Jednostki, które pozytywnie przeszły przegląd akredytacyjny są postrzegane jako bardziej przyjazne i bezpieczne. Akredytacja zapewnia także zwiększenie finansowania szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Certyfikat został przyznany na trzy lata.

- Do uzyskania tak dobrego wyniku przyczyniła się przede wszystkim duża integracja załogi i jej identyfikacja z miejscem pracy, ponieważ po raz pierwszy otrzymaliśmy akredytację jako skonsolidowany szpital – mówi dr n. o zdr. Maria Smalec, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Jakością. - Standardy Akredytacyjne oraz Norma ISO są synonimem jakości
i potwierdzeniem, że dążenie do perfekcji w Szpitalu jest realizowane każdego dnia, przez każdego pracownika, na każdym szczeblu działania. To także potwierdzenie dbałości o dobro pacjenta
i pracownika oraz realizowanie obowiązujących standardów zarządzania w każdym aspekcie działalności Szpitala. Kadrę jednostki stanowi personel o wysokich kwalifikacjach, nieustannie kształcący się.

W Polsce akredytację posiada 220 szpitali.

ISO i RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI DOT. DOSTĘPNOŚCI TERAPII PRZECIWBÓLOWEJ

Z kolei na początku października 2019 roku zespół auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
w Warszawie przeprowadził audyt na zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy
PN-EN ISO 9001:2015-10. Podczas audytu stwierdzono prawidłowe funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie systemu.

Z kolei Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała dostępność terapii przeciwbólowej w polskich szpitalach. Tylko w dwóch szpitalach ( w tym w SPWSZ w Szczecinie) spośród 32 skontrolowanych ustalono, iż w pełni stosowano reguły i zasady ujęte w wewnętrznej procedurze leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu. U pacjentów tych szpitali prowadzono systematyczne pomiary natężenia bólu oraz dokonywano regularnej oceny efektów wdrożonego leczenia przeciwbólowego, co rzetelnie odnotowywano w dokumentacji medycznej. W naszym szpitalu pacjentom operowanym zakładane są karty postępowania przeciwbólowego, w której personel medyczny zapisuje informacje na temat odczuwanego bólu, wyniki pomiarów natężenia bólu dokonywanych co cztery godziny w skali NRS lub Faces Pain Scale oraz skuteczności zastosowanego leczenia. Warto zaznaczyć, że szpital od wielu lat posiada i regularnie odnawia Certyfikat „Szpital Bez Bólu” nadawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologii, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

 

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij