09
03.2016

Nowa kardiologia na Arkońskiej

Drukuj

W pełni wyremontowany i wyposażony budynek, nowoczesne pracownie i sprzęt, komfortowe sale dla pacjentów – to tylko niektóre z atutów otwieranych właśnie, zmodernizowanych oddziałów kardiologicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Nie zmieni się tylko jedno - uznawany za jeden z najlepszych w kraju zespół kardiologów.

Projekt „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Dzięki dofinansowaniu udało się stworzyć nowoczesny ośrodek leczenia chorób kardiologicznych z oddziałami: Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Liczy się czas

W nowym budynku pacjenci przebywać będą w salach jedno, dwu i trzyosobowych z niezależnym węzłem sanitarnym. Teraz w jednym miejscu znajduje się punkt przyjęć z podjazdem dla karetek, 8 - łóżkowy odcinek obserwacyjny oraz powiększony do 10 stanowisk Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, co nie jest bez znaczenia dla nagłych, pilnych zdarzeń medycznych.

- Choroby układu krążenia są niestety wiodącą przyczyną  zgonów w kraju i naszym województwie – mówi dr Robert Józwa, ordynator Oddziału Kardiologii SPWSZ. - W latach 2011-2013 były one odpowiedzialne za 32,7% ogółu zgonów mieszkańców województwa.  W daszym ciągu główną przyczyną zgonów z powodu chorób ukladu krążenia pozostaje choroba wieńcowa  i niewydolność krążenia. Mimo niewątpliwego postępu  polskiej kardiologii interwencyjnej  w ostatnich latach – (statystyki w ilości wykonywanych zabiegów stawiają nas w czołowce statystyk europejskich ) problemem pozostaje zbyt duża liczba zabiegów wykonywanych niezgodnie ze wskazaniami, co w dużym stopniu ogranicza korzyści  pacjentów z wykonywania tych zabiegów oraz naraża ich na niepotrzebne ryzyko. Wynika to głównie z kwalifikacji do zabiegu w oparciu tylko o wynik koronarografii bez uwzględnienia  badań dodatkowych. Mając to na uwadze nowe pracownie wyposażono we wszelkie narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę czynnościową  naczyń wieńcowych  oraz dokładną ocenę anatomiczną. To pozwoli istotnie zredukować ilość nieuzasadnionych zabiegów.

Wszystko w jednym miejscu

W jednym budynku znajdują się pracownie m. in.: angiografii, hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii, dzięki czemu cały proces leczenia będzie skorelowany.   W nowoczesnych pracowniach znajdują się m . in. 2 nowoczesne angiografy, 5 ultrasonografów, nowe systemu monitorowania pacjentów, sprzęt do ergospirometrii i elektrofizjologii. Polisomnograf do badania bezdechu sennego, nowoczesna aparatura reanimacyjna, czy system do hemofiltracji (sztuczna nerka) to tylko wybrane narzędzia, które rozszerzą pole działań kardiologów ze Szpitala Wojewódzkiego.

 Co i gdzie?

Nowe oddziały kardiologiczne znajdują się w budynku „D” – zajęły miejsce po oddziałach chirurgicznych, które w 2015 roku przeniesiono do Centrum Zabiegowego. W przyziemiu budynku znajduje się kardiologiczna izba przyjęć z pokojami badań, gabinetami diagnostycznymi i 8 – stanowiskowym odcinkiem obserwacyjnym. Znajdują się tu także: duży hol wejściowy z rejestracją i odrębne wejście dla pacjentów przywożonych przez karetki. Stworzenie niezależnego kardiologicznego punktu przyjęć, z możliwością obserwacji pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego o niejasnym obrazie klinicznym, pozwoli  na istotne skrócenie czasu dotarcia pacjenta do pracowni hemodynamicznej.  Poprzez stworzenie odpowiednich warunków socjalnych będziemy mieli również możliwość nawet kilkunastogodzinnej obserwacji chorych (np. z napadowymi zaburzeniami rytmu) w dogodnych, nieuciążliwych dla niego warunkach.

Na pierwszym piętrze znajduje się oddział kardiologiczny z salami jedno, dwu i trzyosobowymi z indywidualnymi węzłami sanitarnymi (łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), dyżurka pielęgniarek z otwartym punktem pielęgniarskim oraz pomieszczenia dla pacjentów, a także 10 - łóżkowy Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Z kolei drugie piętro to kolejne sale pacjentów z wydzieloną częścią zabiegową, mieszczącą pracownię hemodynamiki, pracownię badań elektrofizjologicznych oraz pracownię elektroterapii. W ubiegłym roku w naszym oddziale wykonano ponad 800 prób dobutaminowych co stawia nas w czołówce pracowni ultrasonograficznych w kraju,  zakup kolejnych 5 wysokiej klasy ultrasonografów pozwoli w krótkim czasie zwiększyć tę ilość do ok. 1500-2000 badań rocznie co w istotny sposób poprawi jakość kwalifikacji do  koronarografii.  W trosce o bezpieczeństwo pacjenta aparaty angiograficzne w pracowni hemodynamiki wyposażone są w  nowoczesne układy redukcji  dawki promieniowania oraz oprogramowanie, które pozwala na zmniejszenie ilości ekspozycji i kolejną redukcję dawki oraz zmniejszenie ilości podawanego kontrastu. W części budynku „E” zorganizowane są pracownie diagnostyki nieinwazyjnej  oraz sala raportów i szkoleń.

Kardiologia w spocie

W ramach promocji projektu pn. „Podniesienie jakości dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” powstał m.in. 15-sekundowy spot, w którym wystąpili pacjenci Poradni Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego.

Obejrzyj spot „Z miłości do serca”

Kardiologia w SPWSZ w liczbach (za 2015 rok):

 • 23 lekarzy ze specjalizacją z kardologii
 • 21 osób ze specjalizacją z zakresu chorób wewnętrzn16 rezydentów specjalizujących się w kardiologii
 • 8 000 pacjentów hospitalizowanych
 • 3 000 koronografii
 • 1500 zabiegów angioplastyki wieńcowej
 • 538 zabiegów implementacji stymulatorów serca
 • 167 kardiowerterów – defibrylatorów
 • 455 zabiegów ablacji
 • 823 próby dobutaminowe
 • 441 ultrasonografii przezprzełykowych
 • 8 000 badań USG serca

Projekt „Podniesienie jakości dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.2015
Data finansowego zakończenia projektu: 12.2015
Całkowity koszt projektu: 24 872 236,48 zł
Kwota kosztów kwalifikowanych: 23 262 104,88 zł
Kwota dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013: 17 446 578,66 zł

    

   

  

« powrót
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij