07
06.2024

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisku: Inspektor ochrony danych IOD

Drukuj

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisku:
Inspektor ochrony danych IOD

Miejsce pracy: lokalizacja przy ul. Arkońskiej 4
Główne Obowiązki:
1. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, polityk i procedur obowiązujących w szpitalu.
2. Informowanie oraz doradzanie administratorowi, podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom, którzy wykonują jakiekolwiek operacje na danych osobowych o wszystkich obowiązkach z tym związanych.
3. Udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe
4. Organizowanie szkoleń dla pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe.
5. Prowadzenie audytów i kontroli wewnętrznej, mających na celu ciągłe doskonalenie procesów.
6. Wspieranie pracowników w odpowiednim przygotowaniu rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności: klauzul informacyjnych, umów regulujących relacje powierzenia/ współadministrowania i inne)
7. Współuczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia ochrony danych osobowych, w tym przygotowywanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych
8. Doradzanie w kwestiach dotyczących oceny skutków dla ochrony danych, monitorowanie wykonywania oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z przepisami RODO (art. 35);
9. Współpraca z organem nadzorczym – Urzędem Ochrony Danych Osobowych
10. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osób, których dane dotyczą
11. Przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z operacjami przetwarzania
z uwzględnieniem zakresu, kontekstu i celu przetwarzania;
12. Prowadzenie rejestrów w tym: rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czynności przetwarzania, rejestru upoważnień oraz rejestru naruszeń i incydentów.
Wymagania:
1. Minimum 2-letnie praktyczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
2. Posiadanie fachowej wiedzy z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, w tym szczegółowa znajomość przepisów rodo oraz prawa
i praktyk z zakresu ochrony danych uwzględniających regulacje w jednostkach ochrony zdrowia
3. Umiejętność wypełniania zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych
4. Samodzielność i efektywność w działaniu oraz priorytetyzowaniu zadań
5. Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
6. Umiejętność obsługi komputera: MS Office
7. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. Wysoka kultura osobista, rzetelne podejście do wykonywanych zadań oraz wysoki poziom etyki zawodowej
9. Komunikatywność

 

Wiedza, umiejętności, doświadczenie:
1. Wykształcenie wyższe
2. Staż pracy > 2 lat
3. Znajomość obsługi komputera
Oferujemy:
1. umowę o pracę
2. zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu
3. świadczenia w ramach ZFŚS

Dokumenty można złożyć osobiście w budynku dyrekcji przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 330, w godzinach 7.25 – 15.00 lub przesłać na adres e-mail podany w ogłoszeniu podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
Informacje Administratora Danych Osobowych dla Kandydatów znajdują się na stronie Szpitala, adres: https://spwsz.szczecin.pl/informacje-administratora-danych-osobowych/informacje-administratora-danych-osobowych-pliki

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Oferty należy składać w terminie 2 tygodni od ukazania się ogłoszenia.

Kontakt
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Arkońska 4, 71-455 Szczecin
91 -813-9032 lub - 9671
dkp@spwsz.szczecin.pl
www.spwsz.szczecin.pl

« powrót
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij