29
06.2016

Udostępnienie linii kredytowej w rachunku bieżącym do kwoty 7.000.000,00 zł dla SPWSZ w Szczecinie

Drukuj

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na :

udostępnienie linii kredytowej w rachunku bieżącym do kwoty 7.000.000,00 zł dla SPWSZ w Szczecinie Zapytanie ofertowe.pdf (29.06.2016)

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc (29.06.2016)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (29.06.2016)

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu wymagań.doc (29.06.2016)

Zaświadczenie banku prowadzącego rachunek.pdf (29.06.2016)

AOS - AŚDK - umowa podpisana 10.06.2016 obejmująca cały rok 2016.pdf (29.06.2016)

AOS-AŚDK - umowa pierwotna.PDF (29.06.2016)

Sprawozdanie finansowe_2015_Bilans.pdf (29.06.2016)

Sprawozdanie finansowe_2015_Informacja dodatkowa.pdf (29.06.2016)

Sprawozdanie finansowe_2015_Rachunek Przepływów Pieniężnych.pdf (29.06.2016)

Sprawozdanie finansowe_2015_Rachunek Zysków i Strat.pdf (29.06.2016)

Sprawozdanie finansowe_2015_wprowadzenie.pdf (29.06.2016)

Sprawozdanie finansowe_2015_Zestawienie zmian w kapitale.pdf (29.06.2016)

Świadczenia Wysokospecjalistyczne - umowa pierwotna.PDF (29.06.2016)

Świadczenia wysokospecjalistyczne - umowa podpisana 10.06.2016 obejmująca cały rok 2016.PDF (29.06.2016)

 

Zmiana terminu składania ofert.pdf (04.07.2016)

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego.pdf (06.07.2016)

Opinia bankowa ING.pdf (06.07.2016)

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS.pdf (07.07.2016)

Zaświadczenie banku finansującego.pdf (08.07.2016)

Uchwała Rady Społecznej.pdf (12.07.2016)

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.pdf (13.07.2016)

 

Wyniki.pdf (15.07.2016) 

« powrót
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij