22
08.2019

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

Drukuj

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
z siedzibą w Szczecinie, ul. Arkońska 4
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T
w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.


Przedmiot konkursu:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki lekarskiej, porad specjalistycznych oraz dyżurów medycznych w oddziałach, poradniach i pracowniach SPWSZ, w specjalności:

1. Anestezjologia i intensywna terapia
2. Chirurgia naczyniowa – lokalizacja: Szczecin, Arkońska 4 i Sokołowskiego 11
3. Choroby wewnętrzne
4. Choroby zakaźne
5. Endokrynologia
6. Gastroenterologia
7. Medycyna ratunkowa
8. Neurochirurgia
9. Neurologia
10. Onkologia – lokalizacja Sokołowskiego 11, Szczecin
11. Radiologia i diagnostyka obrazowa– lokalizacja Arkońska 4, Szczecin
12. Reumatologia
13. Rehabilitacja


2. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w Poradni Endokrynologicznej
3. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w Poradni Kardiologicznej
4. Udzielanie świadczeń przez lekarza medycyny pracy
5. Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę otolaryngologa


Udzielający zamówienia dopuszcza oferty od lekarzy w trakcie specjalizacji.
Kryteriami oceny ofert będą :


1. doświadczenie w udzielaniu świadczeń,
2. kwalifikacje oferenta
3. cena

Umowy zostaną zawarte na okres do 20 miesięcy.
Oferty należy składać w Sekretariacie SPWSZ w Szczecinie, ul. Arkońska 4, wejście od ul. Broniewskiego 2, III piętro,


w terminie do dnia 06.09.2019 r. do godz. 14.30


Ofertę wraz z załącznikami i określeniem lokalizacji, której oferta dotyczy (tj. ul. Arkońska 4 lub ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie) przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularze ofert można pobierać w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 22.08.2019 r. lub ze strony internetowej szpitala:


http://spwsz.szczecin.pl/ogloszenia-zamowienia/konkurs-ofert
Z projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadr i Płac SPWSZ, poczynając od dnia 22.08.2019 r.
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w dniu 11.09.2019 r.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert .
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWSZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.08.2019 r.

ogłoszenie - konkurs 22.08.2019 lekarze.doc

SWKO 2019.doc

OFERTA 2019.doc 

wyniki.pdf

 

« powrót
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij