05
02.2024

Zachodniopomorskie e-Zdrowie w SPWSZ – podsumowanie projektu

Drukuj
Głównym założeniem projektu Zachodniopomorskie e-Zdrowie było sukcesywne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego. Cel ten wynikał m.in. z „Polityki bezpieczeństwa SPWSZ”, „Planu zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych SPWSZ”, rekomendacji i standardów „Krajowych ram interoperacyjności”, wytycznych Centrum e-Zdrowia (CeZ) oraz NASK/ CSIRT. Jest to o tyle istotne, że SPWSZ został w kwietniu 2021 roku wskazany jako Operator Usługi Kluczowej.

Ponadto, wybuch wojny w Ukrainie dobitnie potwierdził, że działania podejmowane przez SPWSZ w zakresie ciągłej dbałości o cyberbezpieczeństwo (w tym ciągłej ochrony przed atakami na infrastrukturę IT i oprogramowanie) mają głęboki sens.

W efekcie realizacji projektu Zachodniopomorskie e-Zdrowie szpital posiada obecnie nowoczesną architekturę serwerową, na której osadzona jest głęboka integracja systemów informatycznych obejmujących oprogramowanie szpitalne w obu lokalizacjach. Jest to istotne szczególnie w świetle wymogu prowadzenia przez szpital elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz dokumentacji w postaci elektronicznej. Te rozwiązania wymagają głębokiej integracji systemów i jednocześnie powodują gigantyczny przyrost danych w systemach. Znacząco wzrasta również liczba badań radiologicznych wykonywanych, a następnie przetwarzanych i gromadzonych w systemach szpitalnych. Tym samym SPWSZ staje się obszernym magazynem danych osobowych, w tym danych wrażliwych pacjentów. Zapewnienie szybkości i niezawodności pracy staje się zatem wymogiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania szpitala.

– Systemy musza zapewnić personelowi sprawną i ergonomiczną pracę w sposób praktycznie niewidoczny dla pacjenta – tłumaczy Bartosz Marczewski, kierownik sekcji informatyki SPWSZ. – Postępująca informatyzacja placówek nie może również stanowić bariery dla pacjenta, a przerwy czy awarie nie mogą powodować ograniczeń w przyjmowaniu i obsłudze chorych. Wystąpienie tego typu trudności minimalizują wdrożenia realizowane w ramach projektu Zachodniopomorskie e-Zdrowie.

Co ważne, środki projektowe pozwoliły poprawić nie tylko bezpieczeństwo w sferze wirtualnej, ale również bezpieczeństwo fizyczne. W szpitalu zostały opracowane i zainstalowane zabezpieczenia środowiskowe podnoszące poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprzez instalację systemu gaśniczego serwerowni i infrastruktury informatycznej.

Kompletność i spójność działań przeprowadzonych w ramach projektu przyniosła pacjentom, personelowi, placówce oraz całemu regionowi konkretne efekty. Wdrożone rozwiązania wpływają na poprawę dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej. Praca personelu odbywa się w strukturze sieci odpowiadającej wymogom oprogramowania dedykowanego szpitalom. Realizacja świadczeń udzielanych pacjentowi przebywającemu w placówce odbywa się sprawniej. Wytwarzane dokumenty i gromadzone informacje przetwarzane są w bezpiecznym środowisku. Dostęp do danych wymagany dla personelu medycznego dzięki wymianie infrastruktury sieciowej oraz serwerowej jest utrzymany na dobrym, wysokim poziomie.

Ponadto, działania przeprowadzone przez SPWSZ pozwoliły na realizację wytycznych ustawowych, zapewniając pełną komunikację SPWSZ z systemami zewnętrznymi (np. P1, P2, NFZ, ZUS, KOWAL, RPWDL), przy pełnym bezpieczeństwie danych i zapewnieniu ciągłości działania SPWSZ, jako jednostki pełniącej rolę Operatora Usługi Kluczowej.

Podsumowanie

Istotnym efektem końcowym projektu Zachodniopomorskie e-Zdrowie, uzyskanym dzięki rozbudowie infrastruktury SPWSZ, jest uzyskanie jednorodnego i w pełni zarządzalnego systemu informatycznego, spełniającego przepisy i standardy bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, który w sytuacjach kryzysowych zapewni SPWSZ zachowanie ciągłości działania.

« powrót
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij