02
09.2009

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OCHRONA

Drukuj

      Szczecin, dn. 02.09.2009r.

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. „Kompleksowa i stała ochrona obiektów i mienia w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

Do przedmiotu zamówienia należy:

 a/ całodobowa ochrona obiektów i mienia Szpitala przy ulicy Arkońskiej 4.

 b/ całodobowa ochrona obiektu i mienia Hotelu Pielęgniarek przy ul. Broniewskiego 2.

 c/ W godzinach od 15.00 do 7.00 ochrona Poradni Nabytych Niedoborów      Immunologicznych przy ulicy Broniewskiego 12.

 d/ całodobowa ochrona obiektu i mienia Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji przy ulicy Broniewskiego 22.

 e/ całodobowa ochrona obiektu i mienia Zespołu Wojewódzkich Przychodni              Specjalistycznych przy ulicy J. Piłsudskiego 40/42.

 

 1.Termin realizacji umowy na kompleksową i stałą ochronę obiektów i mienia: od         16.09.2009r. do 31.10.2009 r. 

 2. Kryteria oceny oferty: cena 100%

 3. Wymagane dokumenty:

 - Koncesja zezwolenie lub licencja jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania koncesji,          zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym          przedmiotem zamówienia pozwalająca wykonywanie

 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji          działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub          zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest          ubezpieczony  od OC w zakresie prowadzonej działalności.

 4. Termin składania ofert do dnia 07.09.2009r do godz. 11:00 w Budynku „W” pok.6

 5. Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest

     Pani Bożena Truszczyńska tel.091/8139575

 

« powrót
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij