24
08.2009

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZĄTANIE

Drukuj
 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie sprzątania generalnego  pomieszczeń  Poradni specjalistycznych , Oddziału Otolaryngologii dla Dzieci  i Dorosłych z blokiem operacyjnym  w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ulicy Arkońskiej 4  w Szczecinie.

-  Wielkość powierzchni 4 391,16 m2, w tym ;

-  Wielkość powierzchni do akrylowania  1574,54 m2

-  Wielkość powierzchni okien  262,16 m2

-  Umywalki  80 sztuk 

-  Muszle klozetowe  22 sztuki

-  Drzwi  85 sztuk

1. Termin składania ofert: 27.08.2009 roku do godziny 14.00 w Kancelarii w bud. Dyrekcji.

2. Czas trwania umowy: jednorazowo

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

3.2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  od OC w zakresie prowadzonej działalności.

3.3. Oferta cenowa.

4. Kryteria oceny oferty:

Cena brutto  - 100%

5. Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:

Pani Bożena Truszczyńska tel. 091/813-95-75

« powrót
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij