Przyjęcie do poradni specjalistycznej

W poradniach SPWSZ w Szczecinie przyjmowani są pacjenci ubezpieczeni lub nieubezpieczeni z prawem do świadczeń, zgodnie z wymogami NFZ, na podstawie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja do specjalistów odbywa się:

Do poradni konieczne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z innej poradni specjalistycznej (wypis ze szpitala nie jest skierowaniem do poradni). W razie stanu nagłego (np. wypadek) porada zostanie udzielona bez skierowania.

Pacjent, który  rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Bardzo prosimy o wcześniejsze odwoływanie umówionych wizyt w przypadku, gdy pacjent nie może dotrzeć na wizytę. Dzięki temu skraca się kolejka oczekujących na porady.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij