Oddziały Zakaźne i Poradnie Specjalistyczne

 

 

 

PROJEKT :  "Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie"

         DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA KWOTĄ 6.808.758,50 zł

 

 

Wartość projektu:

Całkowite wydatki projektu: 70.256.190,13 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 69.751.260,50 zł
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 59.288.570,96 zł
Środki z budżetu państwa: 6.808.758,50 zł
Środki własne: 3.653.931,04 zł

 

Przedmiotem projektu jest:

1) Budowa budynku na potrzeby oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych na dachu nowoprojektowanego budynku, a także
2) Budowa łącznika z Centrum Diagnostyki Obrazowej.
3) Zakup aparatury medycznej i wyposażenia.

Projektowany budynek znajdować się będzie na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, na działce nr 3/38 obręb 2036 Pogodno.


W budynku znajdować się będą:
⎯ Piwnica: Zaplecze Techniczno-Socjalne.
⎯ Parter:
• Punkt Przyjęć SOR Chorób Zakaźnych Dziecięcych,
• Punkt Przyjęć SOR Chorób Zakaźnych Dorosłych,
• Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych,
• Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Tropikalnych,
• Poradnia Chorób Odzwierzęcych, Pasożytniczych i Profilaktyki Wścieklizny,
• Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
⎯ I Piętro: Oddział Dziecięcy Obserwacyjno – Zakaźny.
⎯ II i III Piętro: Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych.
⎯ IV Piętro: Zaplecze Socjalno-Administracyjne.
⎯ V Piętro: Zaplecze Szkolno-Techniczne.
⎯ dach budynku: lądowisko dla śmigłowców ratunkowych.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób zakaźnych.

Główne planowane efekty:

1) Zintegrowanie oddziałów zakaźnych dla dorosłych i dzieci oraz wszystkich poradni specjalistycznych, stanowiących zaplecze ambulatoryjne dla pacjentów tych jednostek w jednym budynku,
2) Optymalizacja pracy personelu medycznego, wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej.
3) Zmniejszenia ryzyka zakażeń i powikłań w trakcie hospitalizacji,
4) Możliwość izolowania budynku oraz łatwości w skanalizowaniu nieczystości pochodzących z oddziałów i poradni i skierowaniu ich do specjalnej do tego celu oczyszczalni ścieków,
5) Racjonalizacja kosztów. Realizacja projektu przyczyni się do racjonalizacji systemu opieki zdrowotnej w regionie poprzez optymalizację oraz dostosowywanie do zapotrzebowania obecnego i przyszłego na świadczenia zdrowotne w zakresie chorób zakaźnych i zmian epidemiologicznych, mając na uwadze jak najlepsze wykorzystanie dostępnych środków finansowych i zasobów kadrowych. Realizacja projektu zapewni dostęp do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych wszystkim mieszkańcom z terenu województwa.

 

 

 

 

 

 

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij