Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej

 

 

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp, wolnostojącej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11”

 

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie przekraczającej 0,5 MW, produkującej nie mniej niż 452,25 MWhe energii na rok - w formie rozproszonych pól fotowoltaicznych. Instalacja zostanie zrealizowana przy ulicy Sokołowskiego 11 w Szczecinie Zdunowie, na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii w Szpitalu. Wyprodukowany prąd będzie wykorzystywany na potrzeby własne SPWSZ. Instalacja będzie posiadała zabezpieczenia uniemożliwiające wypływ energii do sieci zewnętrznej.

 

REZULTATY PROJEKTU. KORZYŚCI EKONOMICZNE I SPOŁECZNE.
Wytwarzanie na własne potrzeby energii z OZE przyczyni się do osiągnięcia celów nadrzędnych jakimi są:
1) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 375,82 tony równoważnika CO2 na rok, co spowoduje zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego,
2) zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii w Szpitalu poprzez wykorzystywanie źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej o 452,25 MWhe/rok,
3) obniżenie ponoszonych przez SPWSZ kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej

Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu odnosić będzie zarówno Szpital Wojewódzki w Szczecinie, jak i pośrednio mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Bezpośrednią korzyścią będzie obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania placówki, a co za tym idzie możliwość zagospodarowania wolnych środków finansowych na inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szpitala.

W wyniku realizacji inwestycji SPWSZ będzie w stanie wyprodukować na własne potrzeby energię elektryczną w ilości 452,25 MWh/rok, co zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną Szpitala w niecałych 10%. Realizacja projektu przyczyni się także do obniżenia negatywnego wpływu placówki na środowisko naturalne wywoływanego poprzez emisję zanieczyszczeń powstających przy produkcji energii z konwencjonalnych źródeł. Realizacja projektu przyniesie również pośrednie korzyści dla mieszkańców województwa poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych w regionie o 375,82 ton równoważnika CO2/rok. Kumulując efekty realizowanej inwestycji z innymi instalacjami w regionie, projekt będzie oddziaływał na poprawę środowiska naturalnego w regionie, a w konsekwencji również na zdrowie jego mieszkańców. 

 

Okres realizacji projektu:  2020-02-18 do 2022-02-28
Wartość ogółem: 4 895 471,34 zł 
Wydatki kwalifikowalne: 3 744 939,00 zł 
Dofinansowanie: 3 183 198,15 zł
Wkład UE: 3 183 198,15 zł
Wkład własny: 1 712 273,19 zł

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij