Nefrologia i Neurologia

Loga: Fundusze Europejskie, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

 

Szpital realizuje projekt pn. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz 
z wyposażeniem.


projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2018r. – 2020r.
Całkowite wydatki projektu: 59.595.944,06 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 59.513.024,08 zł
w tym środki wspólnotowe: 47.610.419,26 zł
w tym środki z budżetu państwa: 5.951.301,93 zł


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii, nefrologii, chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego. Efektem realizacji projektu będzie skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta i zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala (głównie poprzez zastosowanie nowych metod leczenia, włączenie rehabilitacji, lepszą diagnostykę), co powinno przełożyć się na skrócenie czasu oczekiwania innych pacjentów na udzielenie świadczenia. Pacjenci z województwa zachodniopomorskiego będą mieli usprawniony dostęp do kompleksowej opieki nefrologicznej, neurologicznej, chorób wewnętrznych. Pacjenci po leczeniu szpitalnym będą objęci opieką w ramach Poradni Nadciśnienia Tętniczego, Poradni Neurologicznej, Poradni Nefrologicznej oraz Poradni Transplantologicznej.


Korzyści dla użytkowników infrastruktury związane z realizacją projektu są następujące: zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej, podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych, skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala, poprawa warunków bytowych pacjentów, poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, podniesienie efektywności organizacji pracy personelu medycznego. Lepsze warunki bytowe (mniejsza liczba chorych na salach, bezpośredni dostęp do węzłów sanitarnych, łatwiejszy dostęp do chorego w przypadku rehabilitacji przyłóżkowej), rehabilitacja przystosowująca do funkcjonowania w warunkach domowych, wpłyną na szybszy powrót pacjentów do zdrowia, a tym samym na skrócenie czasu pobytu w szpitalu i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej. Centralizacja oddziałów i poradni w jednym obiekcie pozwoli na zwiększenie efektywności i poprawę organizacji pracy personelu, głównie lekarzy (obecnie jednostki te znajdują się w kilku obiektach oddalonych jeden od drugiego po kilkaset metrów). Powstanie również nowoczesna Stacja Dializ, zapewniająca pacjentom i personelowi komfortowe warunki i wysoki standard leczenia.
Budynek będzie połączony łącznikiem ze Zintegrowanym Blokiem Operacyjnym (w którym wykonywane są m.in. przeszczepy) oraz bardzo dobrze wyposażonym Centrum Diagnostyki Obrazowej. Wyeliminuje to konieczność dowozu pacjentów karetką na zabiegi i badania, znacznie przyspieszy i ułatwi ich transport, a tym samym pozwoli dużo lepiej zorganizować pracę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij