Rozbudowa

Uprzejmie informujemy Państwa, iż Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie uzyskał dofinansowanie projektu kluczowego pod nazwą „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie”. Umowa nr UDA-RPZP.07.03.01-32-001/2009-00 została podpisana 17.02.2009r. przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejkę, Wicemarszałka Witolda Jabłońskiego oraz Dyrektora Szpitala, dr hab. Tomasza Grodzkiego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżet Województwa Zachodniopomorskiego.

  • Całkowity koszt projektu wynosi 80 780 000 zł.
  • Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 33 114 567 zł.

Projekt obejmuje rozbudowę budynku głównego w postaci dwóch brył ustawionych prostopadle do niego, połączonych łącznikami komunikacyjnymi. Na dachu gmachu powstanie lądowisko dla helikopterów. W ramach inwestycji powstaną nowe gabinety badań z zapleczem zabiegowym, blok operacyjny chirurgii z trzema salami operacyjnymi i salą zabiegów chirurgii naczyniowej, blok operacyjny ortopedii z czterema salami operacyjnymi i salą zabiegów artroskopii, a także blok operacyjny torakochirurgii tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc z trzema nowymi salami operacyjnymi.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w województwie oraz poprawa zdrowia mieszkańców.

Logo Program Regionalny

Logo Urzędu MarszałkowskiegoLogo Program RegionalnyLogo UE

W zakresie realizowanego projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie”.:

27.06.2011r. w Szpitalu Zdunowie odbyła się kolejna wizytacja budowy nowego skrzydła budynku głównego Szpitala. Celem wizytacji była kontrola postępu prac na budowie. Wśród gości obecni byli m.in. wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Marek Hok, radni województwa i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz szczecińskie media. Goście oprowadzeni zostali po placu budowy, wewnątrz budynku i lądowisku dla helikopterów. Dyrektor Szpitala prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki opowiedział zgromadzonym o prowadzonej inwestycji. Następnie zostały uroczyście podpisane umowy kredytowe na pokrycie wkładu własnego w przedmiotowym Projekcie.

 Zdjęciepodpisanie dokumentówZdjęcie

Zdjęcie z inwestycji

podpisanie dokumentów

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij