Telemedycyna

Logo Interreg                                   Logo EWT                                                 Logo UE

Szpital Zdunowo uczestniczy w realizacji Projektu partnerstwa polsko-niemieckiego pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania", który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 11.327.057 EUR w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” przy całkowitej wartości Projektu 13.325.951 EUR.

W Projekcie bierze udział 14 polskich szpitali i 21 niemieckich. Po stronie polskiej koordynatorem Projektu jest Pomorski Uniwersytet Medyczny. Szpital posiada Decyzję o przyznaniu wsparcia nr INT-08-0001 z dnia 27.05.2010r. i Umowę Kooperacyjną z PUM z dnia 06.05.2009r.

Projekt w części dotyczącej tylko naszej jednostki swoim zakresem obejmuje dostawy sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla całego Szpitala, w tym nowego skrzydła budynku głównego, do którego zostaną przeniesione gł. funkcje technologii medycznej jednostki (w szczególności zabiegowo-przyjęciowych i dydaktycznych).

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij